Festival reglement

Voor de veiligheid van iedereen die op het TribFest terrein aanwezig is, zijn regels vastgesteld. Deze wijken niet af van andere evenementen in België. Lees ze zorgvuldig voor je naar Tribfest komt, want door aanwezig te zijn op het festivalterrein ga je automatisch akkoord met deze reglementering.

Er zijn toegangscontroles, voor de veiligheid van bezoekers en artiesten. Bij deze controles wordt er gefouilleerd en tassen worden gecontroleerd. De volgende zaken mogen niet mee op het TribFest terrein en zullen dus bij controles moeten worden ingeleverd of naar huis gebracht door de persoon zelf:

  • drink- en etenswaren
  • glaswerk
  • plastic flessen
  • blik
  • vuurwerk
  • wapens
  • gevaarlijke voorwerpen
  • geluids- en of beeld opname apparatuur, m.u.v. mobiele telefoons (op de muziek en optredens van de artiesten is het beeld- en geluidsrecht van toepassing)
  • Grote tassen en rugzakken worden niet toegelaten. Er zijn hiervoor betalende lockers voorzien aan de ingang. Er worden enkel kleine handtassen toegelaten.

Het oordeel van de securitymedewerkers is bindend. Wie het festivalterrein betreedt geeft daarmee automatisch aan mee te werken aan controles van kleding en tassen. Indien verboden voorwerpen worden aangetroffen, word je overgedragen aan de politie.

ALCOHOL

Volgens de Belgische wetgeving is verkoop van alcoholische dranken aan personen jonger dan 16 jaar niet toegestaan, evenals het nuttigen van alcohol door deze personen. Tribfest wijkt net als andere evenementen niet af van deze wetgeving en er zal dan ook op worden gecontroleerd. Je kunt om legitimatie worden gevraagd. Als je 16 jaar of ouder bent en er jong uitziet, kan het zijn dat je steeds om legitimatie wordt gevraagd.

DRUGS

Het bij je te hebben of verhandelen van drugs is op TribFest niet toegestaan. Tassen en kleding kunnen door politie of festivalmedewerkers worden gecontroleerd.

ONGEWENST GEDRAG EN STRAFBARE FEITEN

Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van het beveiligingspersoneel. Aanwijzingen en of opdrachten gegeven door of namens medewerkers van de organisatie dienen onverkort en direct te worden uitgevoerd dan wel nageleefd. Indien het beveiligingspersoneel of de organisatie oordeelt dat je gedrag ongewenst is, kan je de toegang tot het festivalterrein worden ontzegd. Bij strafbare feiten word je te allen tijde overgedragen aan de politie en zal er aangifte worden gedaan.

VERKOOP EN PROMOTIE

Verkoop of promotie van goederen en/of diensten op of rond het TribFest terrein is niet toegestaan zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de organisatie.

FOTO'S EN OPNAMES

Op de muziek en optredens van de artiesten is het beeld- en geluidsrecht van toepassing. Het maken van beeld- en geluidsopnames door bezoekers is niet toegestaan, fotograferen mag alleen met camera’s zonder verwisselbare lens en mobiele telefoons.

Op TribFest kunnen foto's of opnamen gemaakt worden door journalisten ten behoeve van reportages op internet of in traditionele media. Een aanvraag gebeurt steeds vooraf en moet bewezen worden de dag zelf met een persbadge

EIGEN RISICO

Het betreden van het festivalterrein en het bijwonen van de optredens zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker. De organisatie van TribFest is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade ontstaan aan bezoekers en/of eigendommen van bezoekers.

VERLOREN EN GEVONDEN VOORWERPEN

Alle gevonden voorwerpen worden tijdens het festival verzameld bij de ingang. Na afloop van het festival kan men mailen naar info@tribfest.be om gevonden voorwerpen te claimen, dit na een goede beschrijving.

WILDPLASSEN

Uiteraard is wildplassen niet toegestaan en deelt de politie hiervoor boetes uit. Maak gebruik van de toiletvoorzieningen.

ROLSTOELEN

De organisatie van TribFest doet zijn best om het festival toegankelijk te maken voor rolstoelen. Er kan echter niet worden gegarandeerd dat er plaats is net voor het podium. Aanwijzingen van personeel dienen te allen tijde te worden opgevolgd.